РУС   УКР   ENG
Головна \ Продукція

 

Продукція

Нафтогазове обладнання

Газорозподільні станції:

Автоматична газорозподілювальна станція (АГРС) "Імпульс"

Автоматична одоризаційна установка "ОДОФАКЕЛ"

Газорозподільні станції «Енергія»

Пункти вимірювання витрати та об’єму газу (ПВВГ)

Блоки підготовки газу

Підігрівачі газу ПГ

Підігрівачі газу типу ПГА і ПГВ

Фільтри-сепаратори ФСГ і на їх базі «Блоки підготовки та очищення газу»

Комплекс одоризації газу «КАРАТ»

Технологічні ємності ГРС

Ремонтні комплекти підігрівачів газу

Теплообмінне обладнання для газоперекачувальних агрегатів:

Теплообмінники-регенератори трубчасті (повітронагрівачі)

Теплообмінники-утилізатори

Ремонтні комплекти

Сепаратори

Вхідні сепаратори

Сепаратори газові

Сепаратори нафтогазові

Факельні сепаратори

Пристрої кінцеві (камери) запуску та прийому очисних пристроїв та  засобів діагностики нафто- та газопроводів

Фільтри брудовловлювачі типу ФГ

Фільтри рідинні сітчасті типу СДЖ

Фільтри газові касетні ФГК

Пункти газорегуляторні і вузли обліку витрат природного газу (ГРП, ШГРП)

Інжиніринг та розробка систем автоматики

Інжиніринг та розробка САУ і АСУТП

Ємнісне устаткування

Апарати горизонтальні та вертикальні циліндричні для газових та рідких середовищ

Посудини циліндричні горизонтальні для зріджених вуглеводних газів пропана і бутана

Ємності підземні горизонтальні дренажні типу ЕП і ЕПП

Збірники сталеві зварені

Резервуари та ємності для світлих та темних нафтопродуктів наземні та підземні, одностінні та двохстінні

Апарати з пристроями, що перемішують

Автозаправні станції

Автомобільні газозаправні станції (АГЗС)

Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС)

Теплообмінне обладнання

Кожухотрубчаті теплообмінні апарати:

Горизонтальні та вертикальні теплообмінники типу ТН, ТК з нерухомими трубними решітками та компенсатором на кожусі

Горизонтальні теплообмінники типу ТП, холодильники типу ХП з головкою, що плаває

Горизонтальні теплообмінники з U-подібним трубним пучком

Горизонтальні конденсатори типу КП з головкою, що плаває

Випарники з паровим простором з головкою, що плаває типу ИП та з U-подібним трубним пучком

Теплообмінники типу «труба в трубі»:

Однопотокові нерозбірні (ТТОН)

Однопотокові розбірні (ТТОР)

Багатопотокові (ТТМ)

Розбірні малогабаритні (ТТРМ)

Теплообмінники кожухотрубчасті для підвищених температур та тисків з головкою, що плаває, та компенсатором на ній

Теплообмінне обладнання для підприємств теплоенергетики та теплопостачання:

Пароводяні ємні водопідігрівачі типу СТД

Водоводяні підігрівачі для теплових мереж типу ВВП

Пароводяні підігрівачі з головкою, що плаває, типу ПП

Підігрівачі мережевої води типу ПМВ

Водоводяні охолоджувачі води вертикального типу ОВ

Пароводяні підігрівачі продуктивністю 25, 50, 100, 200, та 400 т/г

Водоводяні теплообмінники продуктивністю 5-10, 20-40, 80-240 та 400 т/г

Водоводяні охолоджувачі конденсату та дренажу горизонтальні типу ОГ

Охолоджувачі випару типу ОВА

Охолоджувачі випару вакуумних деаераторів типу ООВ

Електропідігрівачі для масла, дизпалива та інших теплоносіїв

Інше обладнання

Нестандартне обладнання

Деталі ЛЕП

Пункти вимірювання вологості природнього газу

Підігрівачі масла електричні 
 
 
 
Створення сайту —
Студія Михайла Муковоза